Hvordan få det til å fungere på kryss og tvers?

IML inviterer til seminar med fokus på tverrgående samarbeid, i og mellom organisasjoner.
15. mars, kl. 0900 - 1530
Moderne organisasjoner er ofte komplekse, og arbeidsprosesser involverer aktører fra ulike deler av organisasjonen og gjerne eksterne i tillegg. Å få linjen til å fungere, er ikke nok. Effektivitet og kvalitet er avhengig av at flere jobber sammen, at det jobbes på tvers.

Les mer om seminaret her


OM IML

– Vi valgte IML fordi jeg hadde svært god erfaring med strukturen og regien de la for en tidligere samling jeg deltok på. De har en fokusert og effektiv måte å arbeide på, og får på plass en prosess vi umulig hadde klart selv. 

IML - Institutt for Medskapende Ledelse AS  er et konsulentselskap som tilbyr prosesskonsultasjonstjenester til private og offentlige virksomheter.
IML ønsker å være en samarbeidspartner for organisasjoner og grupper, ledere og medarbeider som søker utvikling og endring.
Vårt oppdrag er å bidra til at våre oppdragsgivere lykkes. Samtidig skal våre bidrag være til gang for samfunnet vi lever i. 

Vi har tre verdier som skal prege oss i alt vi gjør: 
   Raushet
   Dedikasjon
   Kvalitet

Vår metode er prosesskonsultasjon og vår utgangspunkt er at
   eksisterende ressurser er utgangspunktet for utvikling
   utviklingen fostres av energi, vilje, mot og kunnskap
   involvering og myndiggjøring er grunnlag for varig endring

Dette er hva vi kaller medskapende. 

I all vår tilnærming bygger vi på evidensbasert viten. Vi legger til grunn forskningsresultater for vår praksis og vi er kontinuerlig opptatt av mål og resultatoppnåelse, samt at vår bistand skal ha den forventete effekt. 

IML jobber tverrfaglig og skreddersyr oppdrag for deg og din bedrift.
Vi er opptatt av utvikling og resultater. Vår kjernekompetanse er innen organisasjonsutvikling, lederutvikling, ledergruppeutvikling, individuell utvikling og relasjonell koordinering. Les mer om hva vi gjør.

IML - skreddersydd kompetanse - når utvikling er viktig!