Velkommen til RCRC Roundtable i København i oktober 2017

I samarbeid med våre samarbeidspartnere i Skandinavia har vi gleden av å invitere til Relasjonell Koordinering Round Table Conference (RTC)  i København i oktober 2017. Tema for konferansen er; Creating change through trust-based relationship. 

Se her for mer info. 


OM IML

– Vi valgte IML fordi jeg hadde svært god erfaring med strukturen og regien de la for en tidligere samling jeg deltok på. De har en fokusert og effektiv måte å arbeide på, og får på plass en prosess vi umulig hadde klart selv. 

IML - Institutt for Medskapende Ledelse AS  er et konsulentselskap som tilbyr prosesskonsultasjonstjenester til private og offentlige virksomheter.
IML ønsker å være en samarbeidspartner for organisasjoner og grupper, ledere og medarbeider som søker utvikling og endring.
Vårt oppdrag er å bidra til at våre oppdragsgivere lykkes. Samtidig skal våre bidrag være til gang for samfunnet vi lever i. 

Vi har tre verdier som skal prege oss i alt vi gjør: 
   Raushet
   Dedikasjon
   Kvalitet

Vår metode er prosesskonsultasjon og vår utgangspunkt er at
   eksisterende ressurser er utgangspunktet for utvikling
   utviklingen fostres av energi, vilje, mot og kunnskap
   involvering og myndiggjøring er grunnlag for varig endring

Dette er hva vi kaller medskapende. 

I all vår tilnærming bygger vi på evidensbasert viten. Vi legger til grunn forskningsresultater for vår praksis og vi er kontinuerlig opptatt av mål og resultatoppnåelse, samt at vår bistand skal ha den forventete effekt. 

IML jobber tverrfaglig og skreddersyr oppdrag for deg og din bedrift.
Vi er opptatt av utvikling og resultater. Vår kjernekompetanse er innen organisasjonsutvikling, lederutvikling, ledergruppeutvikling, individuell utvikling og relasjonell koordinering. Les mer om hva vi gjør.

IML - skreddersydd kompetanse - når utvikling er viktig!