IML - når du skal utvikle ledelse, medarbeidere, organisering og arbeidsmetoder!

 

OM IML

IML - Institutt for Medskapende Ledelse AS  er et konsulentselskap som tilbyr prosesskonsultasjonstjenester til private og offentlige virksomheter. IML ønsker å være en samarbeidspartner for organisasjoner og grupper, ledere og medarbeider som søker utvikling og endring.

Vi mener at refleksjon skaper læring, læring skaper utvikling, og utvikling skaper robuste organisasjoner.
Gode organisasjoner skaper et godt samfunn.

Vårt oppdrag er å bidra til at våre oppdragsgivere lykkes. Samtidig skal våre bidrag være til gang for samfunnet vi lever i.  Vi har tre verdier som skal prege oss i alt vi gjør: 

   Raushet
   Dedikasjon
   Kvalitet

Vår metode er prosesskonsultasjon og vår utgangspunkt er at
   eksisterende ressurser er utgangspunktet for utvikling
   utviklingen fostres av energi, vilje, mot og kunnskap
   involvering og myndiggjøring er grunnlag for varig endring

Dette er hva vi kaller medskapende. 

I all vår tilnærming bygger vi på evidensbasert viten. Vi legger til grunn forskningsresultater for vår praksis og vi er kontinuerlig opptatt av mål og resultatoppnåelse, samt at vår bistand skal ha den forventete effekt. 

IML jobber tverrfaglig og skreddersyr oppdrag for deg og din bedrift.
Vi er opptatt av utvikling og resultater. Vår kjernekompetanse er innen organisasjonsutvikling, lederutvikling, ledergruppeutvikling, individuell utvikling og relasjonell koordinering. Les mer om hva vi gjør.


                                                    

Claus H. Jebsen   91 72 96 89 claus.jebsen@iml.no

Claus H. Jebsen er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen.
I psykologutdannelsen har han fordypning innen systemisk teori og kunnskapsledelse.
Claus har tidligere vært daglig leder for Institutt for Psykologisk rådgivning AS.
Han har siden 1997 arbeidet med terapi, sakkyndighetsarbeid og organisasjons-utvikling.
Claus har vært daglig leder i IML i store deler av tiden fra januar 2009 og fram til august 2017 .                       

Claus tar gjerne utfordringer knyttet til komplekse systemer og kunnskapsorganisasjoner, herunder ledergruppeutvikling, organisasjonsutvikling, veiledning og ledelsesutvikling

Claus er styremedlem ved Relational Coordination Research Collaborative (RCRC), Boston og i et av dets underliggende organer, Training and Certification Committee.


                                                                                                                                                                        


Liza A. Andersen   91 11 53 55 / liza@iml.no

Liza Anette Andersen er utdannet sosiolog (cand.polit) fra Universitetet i Oslo og
byggteknisk ingeniør fra Trondheim.

I sosiologiutdannelsen spesialiserte hun seg i arbeid og organisasjon og skrev
hovedoppgave om fusjonsprosesser.
Liza har arbeidserfaring fra offentlige og private selskaper.
Hun har siden 2005 arbeidet med leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling, 
herunder strategisk HR og omstillinger.

I IML er Liza blant annet engasjert i organisasjonsutvikling, lederutvikling og medarbeiderskap,
og trives godt i spenningsfeltet mellom systemer og mennesker.        

 

 


                                                   

Sverre Roos Mangrud   41 17 00 58 / sverre@iml.no

Sverre Roos Mangrud er utdannet teolog, har videreutdanning innen arbeidslivsjus, organisasjonsendring, psykometri og prestasjonsledelse.
Sverre har mange års arbeidserfaring fra bistandsbransjen hvor han har arbeidet med
HR  og organisasjonsutvikling, både internasjonalt og nasjonalt.
Sverre har bred erfaring med organisasjons- og lederutvikling innen media og teknologibedrifter i det norske næringslivet med fokus på prestasjonsledelse og kultur for innovasjon. Han er også involvert i ulike kommunale prosjekter som jobber i krysningen mellom tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling. Sverre trives i vekslingen mellom individ, gruppe og organisasjon
og jobber gjerne med prestasjonskultur og prosessledelse.

Sverre er daglig leder i IML. 

                               


Kari Jørstad    91 85 44 68 / kari@iml.no

Kari har hovedfag organisasjonspsykologi fra NTNU (cand.polit).
Hun har psykologforeningens to-årige fordypningsprogram i organisasjonspsykologi og er Adler Trained Coach.
Kari har jobbet 6 år som konsulent i Human Factors, 10 år i ulike roller i Arbeids- og velferdsdirektoratet og 3 år i TINE.
Hun har jobbet med utvikling og gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser og psykometriske tester og har erfaring fra store endringsprosesser. 
Kari besitter erfaring fra ulike roller i store og små organisasjoner: intern og  eksternkonsulent, prosjektleder, fagansvarlig og leder.

Kari liker og har jobbet mye med utvikling og endring for enkeltindivider, grupper og organisasjoner.        

                            


                                                   

Runa  B. Thrap-Meyer   95 77 59 11 / runa@iml.no

Runa B. Thrap-Meyer har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo og en Master of Science in Leadership and Organizational Psychology fra Handelshøyskolen BI.
Hun er tidligere utdannet bokhandler og har flere års erfaring som innkjøper i bokbransjen. 
Runa er spesielt interessert i endringsledelse og organisasjonsutvikling, på individ- , gruppe- og organisasjonsnivå. I studiene har hun blant annet fordypet seg i organisasjonslæring, ledelse i komplekse organisasjoner og kryssfunksjonelle samarbeidsprosesser.

Runa jobber gjerne med å skape bedre flyt og effektivitet i arbeidsprosesser og samarbeid som går på tvers i komplekse organisasjoner og besitter god kompetanse innen relasjonell koordinering.

Runa var tidligere administrasjonsansvarlig ved IML. 


Marga Dijkman  915 38 558 / marga@iml.no

Marga Dijkman er en jovial og engasjerende prosessleder, coach, fasilitator og kursleder som tenker nytt og friskt. Hun har breddekompetanse innen endringsledelse fra flere utviklingsprosesser i alt fra store konserner og samvirker til små bedrifter i privat og offentlig sektor.

Marga har sin utdanning innen ledelse, organisasjonsutvikling og prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, og er DNCF Sertifisert Coach, ACMC Meta-Coach, Quantum Leap Business coach og er sertifisert trener i Neuro-Semantics og NLP.  Marga har over 20 års erfaring med utviklingsprosesser.  Hun er en erfaren prosessleder, coach og kurs- og foredragsholder med ulike tema innen lederutvikling, teamutvikling og selvledelse. Hun jobber gjerne med prosjekter innen endringsledelse og utviklingsprosesser for ledergrupper og organisasjoner.

Marga er sensor i den Norske CoachForening.


Lisbeth Rustad 22 52 34 20 / lisbeth@iml.no

Lisbeth Rustad er IMLs nye administrasjonsansvarlig. Hun har lang erfaring med administrasjon og har de siste 21 årene jobbet som regnskapsleder ved Juristenes Utdanningssenter. Lisbeth begynte hos IML i begynnelsen av september.