IML - når du skal utvikle ledelse, medarbeidere, organisering og arbeidsmetoder. 

 

IML - Institutt for Medskapende Ledelse AS  er et konsulentselskap som tilbyr prosesskonsultasjonstjenester til private og offentlige virksomheter.