Kurs og seminarer

Hvordan kartlegge arbeidsrelasjoner i tverrgående samarbeid? 

Velkommen til miniseminar torsdag 4.mai kl. 13.30 – 1530.

Her vil du få en innføring i Relasjonell koordinering og hvordan du kan bruke RC Survey for å måle tverrgående arbeidsprosesser enkelt og kostnadseffektivt.

Relasjonell koordinering er en forskningsbasert, metodisk tilnærming som ligger til grunn for kartleggingsverktøyet RCS (Relational Coordination Survey). Dette måler grad av koordinering mellom samarbeidende aktører i komplekse arbeidsprosesser. Resultatet danner utgangspunkt for intervensjoner som fremmer økt kvalitet og effektivitet i tverrgående arbeidsprosesser preget av avhengighet for å lykkes. 


Seminaret finner sted i IMLs lokaler i Riddervoldsgt. 4. Send mail til medskapende@iml.no for påmelding. Seminaret er gratis.