top of page
Team_samhandling_RK.jpg
Hjem: Welcome

VÅRT UTGANGSPUNKT FOR ALL UTVIKLING ER AT DEN MÅ VÆRE DREVET AV EN MEDSKAPENDE TILNÆRMING.
DET GIR RESULTATER MED VARIG EFFEKT.

Hjem: About

AS3 KJØPER IML

Ved å kombinere AS3s kompetanser innen digital læring med IMLs spisskompetanse og konsepter innen organisasjons- og ledelsesutvikling, er ambisjonen å bygge et innovativt selskap innen organisasjons- og ledelsesutvikling i Norge.
Samlet har vi en betydelig kundeportefølje med høy etterspørsel etter våre tjenester.

bottom of page