top of page
Rask synkronisering

360 LEDEREVALUERING

For at ledere skal kunne utvikle sitt lederskap til å bli mer effektfullt må de ha tilbakemeldinger fra dem som opplever lederen. 360-lederevaluering er en effektiv måte å få slike tilbakemeldinger på.

Det gir også økt forståelse av hva ledelse er og et språk for ledelse. Formålet med tilbakemeldingen er å gi ledere, ledergrupper og hele ledersystemet innblikk i status på lederskapet slik at styrker kan bevisstgjøres og forsterkes, og forbedringsområderidentifiseres og gi grunnlag for utviklingstiltak.

IMLs 360 lederevaluering er bygget på anerkjent forskning og er unikt i sin sammensetning. Det er også fleksibelt i den forstand at du kan skreddersy spørsmålene slik at det fanger opp viktige kontekstuelle faktorer og tilpasses din virksomhet. Innhenting av tilbakemelding gjøres effektivt på web og er tilpasset en travel hverdag.

IML gjennomfører 360 lederevaluering på en måte som i størst mulig grad sikrer effekt. Våre konsulenter har lang og bred erfaring med å bruke verktøyet og har gjennomført 360 i mange offentlige og private virksomheter.

KOM IGANG MED 360 LEDEREVALUERING

Ønsker du å vite mer om tjenesten? Vi tilbyr workshops for deg som vil bli en bedre leder

Brainstorm Team Meeting
bottom of page