IML - når du skal utvikle ledelse, medarbeidere, organisering og arbeidsmetoder!

Vi søker etter flere seniorkonsulenter!

IML er i vekst og trenger flere folk. Vi ser etter deg som har solid og relevant formell kompetanse og konsulenterfaring. IML er et partner-eiet selskap med store oppdrag i offentlig og privat sektor innenfor bl.a. organisasjonsutvikling, lederutvikling og samhandling.

Interessert? Ta kontakt med daglig leder Sverre Roos Mangrud (mail sverre@iml.no/ tlf. 41 17 00 58), ev. partner Liza A. Havtun (mail liza@iml.no/tlf. 91 11 53 55).

 OM IML

IML - Institutt for Medskapende Ledelse AS  er et konsulentselskap som tilbyr prosesskonsultasjonstjenester til private og offentlige virksomheter. IML ønsker å være en samarbeidspartner for organisasjoner og grupper, ledere og medarbeider som søker utvikling og endring.

Vi mener at refleksjon skaper læring, læring skaper utvikling, og utvikling skaper robuste organisasjoner.
Gode organisasjoner skaper et godt samfunn.

Vårt oppdrag er å bidra til at våre oppdragsgivere lykkes. Samtidig skal våre bidrag være til gang for samfunnet vi lever i.  Vi har tre verdier som skal prege oss i alt vi gjør: 

 •  Raushet
 •  Dedikasjon
 •  Kvalitet

Vår metode er prosesskonsultasjon og vår utgangspunkt er at
 •  eksisterende ressurser er utgangspunktet for utvikling
 •  utviklingen fostres av energi, vilje, mot og kunnskap
 •  involvering og myndiggjøring er grunnlag for varig endring

Dette er hva vi kaller medskapende. 

I all vår tilnærming bygger vi på evidensbasert viten. Vi legger til grunn forskningsresultater for vår praksis og vi er kontinuerlig opptatt av mål og resultatoppnåelse, samt at vår bistand skal ha den forventete effekt. 

IML jobber tverrfaglig og skreddersyr oppdrag for deg og din bedrift.
Vi er opptatt av utvikling og resultater. Vår kjernekompetanse er innen organisasjonsutvikling, lederutvikling, ledergruppeutvikling, individuell utvikling og relasjonell koordinering. Les mer om hva vi gjør.


Claus H. Jebsen   91 72 96 89 claus.jebsen@iml.no

Claus H. Jebsen er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen.
I psykologutdannelsen har han fordypning innen systemisk teori og kunnskapsledelse.
Claus har tidligere vært daglig leder for Institutt for Psykologisk rådgivning AS.
Han har siden 1997 arbeidet med terapi, sakkyndighetsarbeid og organisasjons-utvikling.
Claus har vært daglig leder i IML i store deler av tiden fra januar 2009 og fram til august 2017 .                       

Claus tar gjerne utfordringer knyttet til komplekse systemer og kunnskapsorganisasjoner, herunder ledergruppeutvikling, organisasjonsutvikling, veiledning og ledelsesutvikling

Claus er styremedlem ved Relational Coordination Research Collaborative (RCRC), Boston og i et av dets underliggende organer, Training and Certification Committee.


                                                                                                                                                                        


Liza A. K. Havtun   91 11 53 55 / liza@iml.no

Liza Anette Karlsson Havtun er utdannet sosiolog (cand.polit) fra Universitetet i Oslo og
byggteknisk ingeniør fra Trondheim.
I sosiologiutdannelsen spesialiserte hun seg i arbeid og organisasjon og skrev hovedoppgave om fusjonsprosesser. Liza har arbeidserfaring fra offentlige og private selskaper.
Hun har siden 2005 arbeidet med leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling, 
herunder strategisk HR og omstillinger.

I IML er Liza blant annet engasjert i organisasjonsutvikling, lederutvikling og medarbeiderskap,
og trives godt i spenningsfeltet mellom systemer og mennesker. Liza har bistått direktorater, spesialisthelsetjenesten, universitet, kunstinstitusjoner, rådgivende ingeniørselskaper, og har en bred innsikt i ulike typer organisasjoner. Hun bistår ledere på alle nivåer, ledergrupper, og hele ledersystemer. Liza er opptatt av at utvikling skal skje i praksis, virke helt ut, og har et bredt utvalg av metoder og tilnærminger å by på inn i ulike prosjekter.        

 

 


Sverre Roos Mangrud   41 17 00 58 / sverre@iml.no

Sverre Roos Mangrud er utdannet teolog, har videreutdanning innen arbeidslivsjus, organisasjonsendring, psykometri og prestasjonsledelse.
Sverre har mange års arbeidserfaring fra bistandsbransjen hvor han har arbeidet med
HR  og organisasjonsutvikling, både internasjonalt og nasjonalt.
Sverre har bred erfaring med organisasjons- og lederutvikling innen media og teknologibedrifter i det norske næringslivet med fokus på prestasjonsledelse og kultur for innovasjon. Han er også involvert i ulike kommunale prosjekter som jobber i krysningen mellom tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling. Sverre trives i vekslingen mellom individ, gruppe og organisasjon
og jobber gjerne med prestasjonskultur og prosessledelse.

Sverre er daglig leder i IML. 

                               


Kari Jørstad    91 85 44 68 / kari@iml.no

Kari har hovedfag organisasjonspsykologi fra NTNU (cand.polit).
Hun har psykologforeningens to-årige fordypningsprogram i organisasjonspsykologi og er Adler Trained Coach.
Kari har jobbet 6 år som konsulent i Human Factors, 10 år i ulike roller i Arbeids- og velferdsdirektoratet og 3 år i TINE.
Hun har jobbet med utvikling og gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser og psykometriske tester og har erfaring fra store endringsprosesser. 
Kari besitter erfaring fra ulike roller i store og små organisasjoner: intern og  eksternkonsulent, prosjektleder, fagansvarlig og leder.

Kari liker og har jobbet mye med utvikling og endring for enkeltindivider, grupper og organisasjoner.        

                            


Lisbeth Rustad 22 54 34 20 / lisbeth@iml.no

Lisbeth Rustad er IMLs administrasjonsansvarlig. Hun har lang erfaring med administrasjon og har de siste 21 årene jobbet som regnskapsleder ved Juristenes Utdanningssenter.