IML ansetter to nye medarbeidere

IML er godt i gang med høsten, og vi inspireres over alle de prosesser hvor vi får jobbe sammen med dedikerte og flinke folk!

Maria Lundberg

+47 93 093 8 89 / maria@iml.no

Vi er veldig glade over å kunne ønske Maria Lundberg velkommen til IML. Maria har en doktorgrad i ledelse fra Copenhagen Business School, og kommer til IML fra stillingen som fagekspert og fagansvarlig for ledelse, team og kultur i KPMG. Hun har 21 års erfaring med utviklingsprosjekter for ledere og medarbeidere både i offentlig- og private virksomheter, der hun har spesialisert seg på organisasjonsutvikling, endringsledelse, ledelse- og teamutvikling, digitalt lederskap og lederoaching. Som en del av dette har hun jobbet mye med kompetanseutvikling, læring- og mestring, kommunikasjon og samhandling, motivasjon, selvledelse og arbeidsmiljø.

Maria har bakgrunn som sosialantropolog og pedagog med fordypning i kultur, identitet, kommunikasjon, læring og utvikling. Hun har utformet og ledet flere store leder- og medarbeiderutviklingsprogrammer. Maria har inngående kunnskap og erfaring fra organisasjons- og lederutviklingsprosesser med hva som skal til for å lykkes med ledelse av omstilling og endring. Hun har arbeidet mye med kompetansestrategier, opplæring og trening som en del av dette. Som prosjektleder har Maria lang erfaring med å lede tverrfaglige team med prosjektdeltakere fra både konsulent, kunde og andre eksterne samarbeidspartnere.

Maria er også ekstern lektor ved Copenhagen Business School der hun veileder og underviser i ledelse, strategisk endringsledelse, strategisk HRM og ledelseskommunikasjon. Oppdragsgivere beskriver Maria som en svært kompetent fagperson som er engasjert, inkluderende og løsningsorientert med stort fokus på samskaping med kunde og felles eierskap til prosess og resultat.

Maria Lundberg

Maria Lundberg


Amalie Gullestad Lunde

Amalie Gullestad Lunde

Amalie Gullestad Lunde

+47 95 79 50 71/ amalie@iml.no

Vi har også fått med Amalie Gullestad Lunde som markedsføringsansvarlig. Hun skal bidra med å synliggjøre IML og våre tjenester i markedet. Hun skal ha ansvar for organisering og kartlegging av kundeporteføljer, utarbeide markedsmateriell, samt oppdatere sosiale medier. Amalie har en bachelorgrad i Internasjonal Markedsføring og Økonomi & Administrasjon fra Handelshøyskolen BI/ Pace University i New York. Hun fullfører sin mastergrad innenfor Strategic Marketing Management med spesialisering i causal big data, business to business relationships og pricing strategies fra Handelshøyskolen BI sommeren 2020. Amalie har erfaring fra diverse salgsarbeid samt personalansvar og startet hos oss i August 2019.