IML ansetter to nye medarbeidere

IML er godt i gang med høsten, og vi inspireres over alle de prosesser hvor vi får jobbe sammen med dedikerte og flinke folk!

Maria Lundberg

+47 93 093 8 89 / maria@iml.no

Vi er veldig glade over å kunne ønske Maria Lundberg velkommen til IML. Maria har en doktorgrad i ledelse fra Copenhagen Business School, og kommer til IML fra stillingen som fagekspert og fagansvarlig for ledelse, team og kultur i KPMG. Hun har 21 års erfaring med utviklingsprosjekter for ledere og medarbeidere både i offentlig- og private virksomheter, der hun har spesialisert seg på organisasjonsutvikling, endringsledelse, ledelse- og teamutvikling, digitalt lederskap og lederoaching. Som en del av dette har hun jobbet mye med kompetanseutvikling, læring- og mestring, kommunikasjon og samhandling, motivasjon, selvledelse og arbeidsmiljø.

Maria har bakgrunn som sosialantropolog og pedagog med fordypning i kultur, identitet, kommunikasjon, læring og utvikling. Hun har utformet og ledet flere store leder- og medarbeiderutviklingsprogrammer. Maria har inngående kunnskap og erfaring fra organisasjons- og lederutviklingsprosesser med hva som skal til for å lykkes med ledelse av omstilling og endring. Hun har arbeidet mye med kompetansestrategier, opplæring og trening som en del av dette. Som prosjektleder har Maria lang erfaring med å lede tverrfaglige team med prosjektdeltakere fra både konsulent, kunde og andre eksterne samarbeidspartnere.

Maria er også ekstern lektor ved Copenhagen Business School der hun veileder og underviser i ledelse, strategisk endringsledelse, strategisk HRM og ledelseskommunikasjon. Oppdragsgivere beskriver Maria som en svært kompetent fagperson som er engasjert, inkluderende og løsningsorientert med stort fokus på samskaping med kunde og felles eierskap til prosess og resultat.

Maria Lundberg

Maria Lundberg


Amalie Gullestad Lunde

Amalie Gullestad Lunde

Amalie Gullestad Lunde

+47 95 79 50 71/ amalie@iml.no

Vi har også fått med Amalie Gullestad Lunde som markedsføringsansvarlig. Hun skal bidra med å synliggjøre IML og våre tjenester i markedet. Hun skal ha ansvar for organisering og kartlegging av kundeporteføljer, utarbeide markedsmateriell, samt oppdatere sosiale medier. Amalie har en bachelorgrad i Internasjonal Markedsføring og Økonomi & Administrasjon fra Handelshøyskolen BI/ Pace University i New York. Hun fullfører sin mastergrad innenfor Strategic Marketing Management med spesialisering i causal big data, business to business relationships og pricing strategies fra Handelshøyskolen BI sommeren 2020. Amalie har erfaring fra diverse salgsarbeid samt personalansvar og startet hos oss i August 2019.  

Seminar - Bedre kommunale tjenester gjennom bedre samhandling

Onsdag 21.August arrangerte IML sammen med Danmarks Ambassade og Joint Action Analytics et fantastisk lunsjseminar som omhandlet Relasjonell Kapasitet. Over 150 ivrige sjeler innenfor ulike sektorer i Norges kommuner var samlet på Gamle Logen for å sette fokus på organisasjonsutvikling basert på Relasjonell Kapasitet.

Erfaringer fra både Danmark og Norge om hvordan strukturert arbeid med samhandling kan gi bedre kommunale tjenester ble formidlet. Vi fikk et godt innblikk fra Carsten Hornstrup og Jacob Storch fra Joint Action Analytics om forskningen bak samhandling, relasjonell velferd og relasjonell kapasitet som en systematisk tilnærming for å styrke samhandling i og mellom organisasjoner. Et typisk problem i organisasjoner viser seg å være mangel på kjennskap til både kompetansen og arbeidsoppgaver til medarbeidere. Nøkkelen er å bevege seg fra strukturer til bæredyktige relasjoner.  

Fra blant annet kommunaldirektør Marianne Berthelsen (Hedensted, DK), rådmann Morten Wolden og kommunaldirektør Camilla T. Nereid (Trondheim) fikk vi presentert erfaringer fra konkrete prosjekter hvor Relasjonell Kapasitet har vært anvendt for å styrke tverrgående samhandling, og hvordan dette påvirker resultater på kvaliteten i tjenestene. Erfaringer fra både forskning og praksis er tydelig – jo høyere grad av relasjonell kapasitet i organisasjonen, jo bedre tjenester ytes. Og i særlig grad er det behov for å utvikle økt kjennskap til hverandre og evne til å løse problemer sammen.

Vår egen konsulent Sverre R. Mangrud delte kunnskap og erfaringer med organisasjonsutvikling basert på Relasjonell Kapasitet. Han presiserte viktigheten av å skape en felles forståelse om ambisjoner, ressurser og mål som start på denne type utviklingsprosesser. Et godt arbeid i starten av prosessen er vesentlig for mulighetene for å få til faktiske endringer. Så man må ikke bli for ivrig, før man avklare fokus for kartleggingen og kartleggingen rent praktisk kan gjennomføres.

Det var svært inspirerende å møte motiverte folk som har et ønske om å lære. Takk for en innholdsrik dag med gode samtaler og refleksjoner!

For de som ikke hadde mulighet til å være med ønsker vi velkommen til en introduksjon av relasjonell kapasitet 24.September fra kl.13:00-15:30 hos oss i Riddervoldsgate 4, 0256 Oslo. Send mail til medskapende@iml.no for mer informasjon!


1. Sverre Mangrud - Daglig Leder, IML. 2. Anne-Synnøve Lindkjenn - Rektor, Rygge kommune. 3. Frode Monsen - Kommunalsjef oppvekst, Voss kommune