Seminar - Bedre kommunale tjenester gjennom bedre samhandling

Onsdag 21.August arrangerte IML sammen med Danmarks Ambassade og Joint Action Analytics et fantastisk lunsjseminar som omhandlet Relasjonell Kapasitet. Over 150 ivrige sjeler innenfor ulike sektorer i Norges kommuner var samlet på Gamle Logen for å sette fokus på organisasjonsutvikling basert på Relasjonell Kapasitet.

Erfaringer fra både Danmark og Norge om hvordan strukturert arbeid med samhandling kan gi bedre kommunale tjenester ble formidlet. Vi fikk et godt innblikk fra Carsten Hornstrup og Jacob Storch fra Joint Action Analytics om forskningen bak samhandling, relasjonell velferd og relasjonell kapasitet som en systematisk tilnærming for å styrke samhandling i og mellom organisasjoner. Et typisk problem i organisasjoner viser seg å være mangel på kjennskap til både kompetansen og arbeidsoppgaver til medarbeidere. Nøkkelen er å bevege seg fra strukturer til bæredyktige relasjoner.  

Fra blant annet kommunaldirektør Marianne Berthelsen (Hedensted, DK), rådmann Morten Wolden og kommunaldirektør Camilla T. Nereid (Trondheim) fikk vi presentert erfaringer fra konkrete prosjekter hvor Relasjonell Kapasitet har vært anvendt for å styrke tverrgående samhandling, og hvordan dette påvirker resultater på kvaliteten i tjenestene. Erfaringer fra både forskning og praksis er tydelig – jo høyere grad av relasjonell kapasitet i organisasjonen, jo bedre tjenester ytes. Og i særlig grad er det behov for å utvikle økt kjennskap til hverandre og evne til å løse problemer sammen.

Vår egen konsulent Sverre R. Mangrud delte kunnskap og erfaringer med organisasjonsutvikling basert på Relasjonell Kapasitet. Han presiserte viktigheten av å skape en felles forståelse om ambisjoner, ressurser og mål som start på denne type utviklingsprosesser. Et godt arbeid i starten av prosessen er vesentlig for mulighetene for å få til faktiske endringer. Så man må ikke bli for ivrig, før man avklare fokus for kartleggingen og kartleggingen rent praktisk kan gjennomføres.

Det var svært inspirerende å møte motiverte folk som har et ønske om å lære. Takk for en innholdsrik dag med gode samtaler og refleksjoner!

For de som ikke hadde mulighet til å være med ønsker vi velkommen til en introduksjon av relasjonell kapasitet 24.September fra kl.13:00-15:30 hos oss i Riddervoldsgate 4, 0256 Oslo. Send mail til medskapende@iml.no for mer informasjon!


1. Sverre Mangrud - Daglig Leder, IML. 2. Anne-Synnøve Lindkjenn - Rektor, Rygge kommune. 3. Frode Monsen - Kommunalsjef oppvekst, Voss kommune