Hvis du skulle investere i ”det gode liv”, hva vil da være god bruk av tid og energi?

I en fascinerende langtidsstudie hvor man har fulgt en gruppe menn gjennom 75 år er funnene tydelige nok – det gode liv bygges med gode relasjoner. Ikke så overraskende, kanskje. Men allikevel er denne innsikten i seg selv ikke nok. For en ting er å vite det, en annen ting er å få det til…

Oppskriften fra funnene i forskningen kan se grei ut – det du trenger er gode relasjoner. Men når det kommer til framgangsmåten blir det mer komplisert. Her er det mange veier å velge mellom, men ikke minst er det mange grøfter å falle i.

At gode relasjoner gir ett godt liv gjelder ikke bare på privaten, men også når det kommer til arbeidslivet vårt. Gode relasjoner til medarbeidere og kollegaer gir arbeidsglede, trivsel og helse. Men det kommer ikke av seg selv. Grumset som så lett kan oppstå - misforståelser, mistro og direkte konflikter - tapper energi og glede. Så spørsmålet er - hvilke grep kan vi gjøre for å unngå grøftene? Hvordan gjøre veien til gode relasjoner bredere?

 KLART LEDERSKAP og KLART PARTNERSKAP gir innsikt og trening i 12 ferdigheter som reduserer misforståelser, avklarer forventninger og skaper utviklings- og læringsorienterte relasjoner og organisasjoner. Kurset bygger på boken Klart Lederskap av Gervase R. Bush som er forsker og professor i organisasjonsendring. Boken og kurset har allerede vært av verdi for mange tusen ledere og medarbeidere som nettopp ønsket å bygge bedre relasjoner, robuste relasjoner med mindre rom for grums. 

Lese mer om kurset Klart Lederskap.

 

Og her kan du se Robert Waldingers Tedx hvor han presenterer studien fra Harvard med hovedfunnene.