Lederutvikling handler

om både system og mennesker

Det trengs både system- og menneskeperspektiv for å skjønne sammenhenger og dynamikker som påvirker organisasjonens indre og ytre liv.

 

Vi jobber ofte med både ledelse som system og ledere som individer med ferdigheter som en del av det å jobbe med endring og utvikling.

 

Dette arbeidet behøver ikke å være i form av egne ledersamlinger - det kan like gjerne handle om å involvere ledere på ulike nivåer inn i felles arbeidsprosesser.

 

Det kan for eksempel handle om å invitere topplederne sentralt inn i workshops med ledere fra andre nivåer fra tjenester og enheter lokalt, som muliggjør dialog og innsikt på tvers som gir stor merverdi for alle dem som skal produsere og forvalte virksomhetens tjenester på både strategisk og operativt nivå.

Eksempler på hva vi gjør

People Walking

LØRENSKOG KOMMUNE

I Lørenskog kommune jobber vi med å styrke ledergruppers interne samhandling og 

samhandling på tvers.

Teamwork_puzzle.jpg

METEOROLOGISK INSTITUTT

IML har rammeavtale på lederutvikling med Meteorologisk Institutt, der vi jobber med ledelses- og lederutvikling for alle ledere.

POLITIET

IML har implementert et mentorprogram for politiet som nå videreføres med gode resultater.

Adresse

Henrik Ibsens gt 42 
0255 Oslo

NORGE

Kontakt

E-post: medskapende@iml.no
Tel: + 47 91 11 53 55

Følg oss

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

 MVA-registrert. Org.nr 979534515 © 2020 IML Institutt for Medskapende Ledelse as