Organisasjoner er dynamiske

Som en vital funksjon i enhver organisasjon, er ledelsesdimensjonen et grunnleggende instrument

for å jobbe med organisasjonsutvikling. 

 

Med utgangspunkt i at ledelse aldri skjer i et vakuum, setter vi alltid ledelsesutvikling inn i en virksomhetskontekst, der vi må forstå organisasjonen som en helhetlig organisme.

Vi bistår med lederutvikling på individnivå, gruppenivå og hele ledersystemet i virksomheter som en måte å styrke organisasjonen på.

 

Vi tilpasser designet til det som passer din virksomhet. Det kan være rene ferdighetsprogrammer, kompetanseutvikling, eller reellt arbeid med konkrete utfordringer der lederne får kompetansepåfyll (teori og metodikk) og tilbakemeldinger.

Formålet med vår lederutvikling er at den skal skape merverdi for virksomheten og for den enkelte leder.

Eksempler på hva vi gjør

People Walking

LØRENSKOG KOMMUNE

I Lørenskog kommune jobber vi med å styrke ledergruppers interne samhandling og 

samhandling på tvers.

Teamwork_puzzle.jpg

METEOROLOGISK INSTITUTT

IML har rammeavtale på lederutvikling med Meteorologisk Institutt, der vi jobber med ledelses- og lederutvikling for alle ledere.

POLITIET

IML har implementert et mentorprogram for politiet som nå videreføres med gode resultater.

Adresse

Henrik Ibsens gt 42 
0255 Oslo

NORGE

Kontakt

E-post: medskapende*iml.no
Tel: + 47 411 70 058 / 416 93 866

Følg oss

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

 MVA-registrert. Org.nr 979534515 © 2020 IML Institutt for Medskapende Ledelse as