IML er kjent som en kompetent og inspirerende samarbeidspartner for organisasjoner, ledere og medarbeidere som ønsker utvikling og endring.

Vi tror på at refleksjon skaper læring, at læring skaper utvikling, og at utvikling skaper bærekraftige organisasjoner.

Vi vet at bærekraftige

organisasjoner bidrar til et godt samfunn. 

Vårt mål er alltid å bidra til at våre oppdragsgivere lykkes.

 

Gjennom sterk fagkompetanse og genuin dedikasjon vil vi engasjere, motivere og inspirere til utvikling og endring.

 

Samtidig skal våre bidrag være en merverdi for samfunnet. 

 

Vi har tre verdier som kjennetegner oss i alt vi gjør: 

 •  Raushet
 •  Dedikasjon
 •  Kvalitet

IML jobber tverrfaglig og involverende. Vi skreddersyr prosessen for deg og din bedrift. Alle vi som jobber i IML har solid akademisk bakgrunn og vi vektlegger at alt vi gjør, er tuftet på evidensbasert forskning. Det gir både oss og deg en garanti for kvalitet i både prosess og sluttresultat. Vårt metodiske utgangspunkt for å jobbe med ledere og organisasjoner er styrkebasert og medskapende

  • eksisterende ressurser er utgangspunktet for utvikling

  • utviklingen fostres av energi, vilje,
    mot og kunnskap

  • involvering og myndiggjøring er
    grunnlaget for varig endring​

Vi har fokus på kontinuerlig kompetanseoverføring i alle våre oppdrag i form av tett samarbied med oppdragsgiver, slik at kunden får prosesskompetanse og eierskap til både prosess, metodikk og sluttresultatet. Vi jobber transparent og medskapende, med fokus på involvering og gjensidig dialog. 

Vi har fokus på at utvikling må være tett knyttet opp til ledelse i praksis. Vi tror at tydelige mål og uttalte forventninger til resultat er forutsetningen for at vår bistand skal ha en effekt.

Vi har bistått med utvikling av norske ledere og organisasjoner siden 1997. Våre oppdragsgivere er både private og offentlige virksomheter.

Adresse

Henrik Ibsens gt 42 
0255 Oslo

NORGE

Kontakt

E-post: medskapende@iml.no
Tel: + 47 91 11 53 55

Følg oss

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

 MVA-registrert. Org.nr 979534515 © 2020 IML Institutt for Medskapende Ledelse as