Foredrag

Vi i IML har det privilegiet å få jobbe med mange flinke folk i ulike organisasjoner - store og små, offentlige og private. Vi erfarer at det er noen temaer som er aktuelle for veldig mange organisasjoner, uavhengig av type og størrelse. Dette har inspirert oss til å grave mer i temaene for å kunne dele kompetanse og erfaringer  i våre ulike foredrag.  Under finner du en kort beskrivelse av noen utvalgte foredrag. 

 Så kan det være aktuelt for dere med ett foredrag f.eks. i forbindelse med en sommeravslutning, avdelingssamling eller en kick-off - ta kontakt!

Hvordan bruke organisasjonskultur i endringsprosesser? 

v/seniorkonsulent Liza Andersen.

Hvordan skal vi forstå kultur? Hva skjer i kulturskaping? Og hva er det som skjer i endringsprosesser – både med oss selv og med organisasjonen vi tilhører? Foredraget er lagt opp slik at deltagerne trekkes inn i refleksjonsøvelser og oppgaver i par/mindre grupper.

Liza Andersen holdt et to timers foredrag om «Hvordan bruke organisasjonskultur i endringsprosesser». Foredraget fikk høy skåre i evalueringen i etterkant og mange positive kommentarer. Vekslingen mellom foredrag, refleksjon, gruppearbeid/oppdager var særdeles god. Lizas foredrag ble spesielt fremhevet av flere av deltakerne i evalueringene .

                                                                                                                                                                        Marie Toreskås Asheim, Samfunnsviterne. 

Hvordan skape innovasjonskultur?

v/seniorkonsulent Sverre Roos Mangrud.

Innovasjon og prestasjonskultur blir ofte trukket fram som løsning for det mangfold av utfordringer arbeidstagere står overfor med økede krav til leveranse og effektivitet. Men hva mener vi egentlig med innovasjon? Hva er en innovasjonskultur? Og hvordan kan vi gjøre det hos oss?
Sverre viser med praktiske eksempler og teoretiske referanser hvordan organisasjoner gjennom målrettede tiltak kan styrke sin innovasjonskraft. Hva skal til for å engasjerer medarbeidere og hva skal vi gjøre for å skape innovasjonsledere? 

«Innovasjonsledelse var et av temaene i forbindelse med vår årlige ledersamling. Sverre har unik kompetanse og erfaring innen dette fagområdet. Han holdt et meget engasjerende innlegg som virkelig fikk oss til å reflektere over hvordan vi organiserer oss i forhold til innovasjon i dag. Han har en energi og utstråling, som kombinert med faglig tyngde, ga læring og inspirasjon å ta tilbake til egen organisasjon.»
 
                                                                                                                                                Anne Wullum, Direktør HR og kompetanseutvikling, Stamina Group

 

Kommunikasjon og samhandling

v/seniorkonsulent Claus Jebsen.

Det synes å være en vedvarende utfordring for organisasjoner av alle typer og størrelser å få til en målrettet, god, effektiv og resultatorientert kommunikasjon og samhandling samtidig  som personer og relasjoner ivaretas, utvikles og styrkes.

Claus bruker praktiske eksempler og forskning til å fortelle om hva som kompliserer kommunikasjon og samhandling. Men først og fremst vil han gi deg noen verktøy og modeller til bruk i din arbeidshverdag slik at mindre tid og energi går til spille og mer tid kan brukes til god verdiskapning.