IML - vi gjør strategisk organisasjonsutvikling

Når du skal utvikle organisasjon, ledelse, medarbeidere og arbeidsmetoder. 

IML - Institutt for Medskapende Ledelse AS  er et konsulentselskap som tilbyr prosesskonsultasjonstjenester til private og offentlige virksomheter.