Klart Lederskap
Oct
28
9:00 AM09:00

Klart Lederskap

 • 4 Riddervolds gate Oslo, Oslo, 0256 Norway (map)
 • Google Calendar ICS

Bli en tydeligere leder og tren opp relasjonsferdigheter gjennom utviklingsprogrammet Klart Lederskap

Klart Lederskap er et strukturert og effektivt 4 dagers program basert på forskning og anerkjente teorier for ledere som ønsker å øke sin tydelighet, og å lære hva som fremmer holdbare og effektive relasjoner i virksomheten. I Skandinavia har nærmere 6000 deltakere gjennomført programmet og opp mot 90 % av disse forteller i etterkant om umiddelbar og varig overføringsverdi til egen organisasjon.

Ferdigheter i kommunikasjon og påvirkningskraft er et håndverk som må oppøves. Som leder hjelper det ikke å være aldri så dyktig faglig eller forretningsmessig, om du ikke mestrer det relasjonelle håndverket. All forskning hittil tyder på at ledere bør legge hovedvekten på å være relasjonsorientert (jf bl.a. Øyvind L. Martinsen på BI). Godt medarbeiderskap utvikles på samme vis. Klart Lederskap gir deg et rammeverk som utgangspunkt for trening på ferdigheter du umiddelbart vil oppleve som nyttig i hverdagen.

Klart Lederskap gir deg forutsetninger for å skape åpne og tydelige relasjoner og en lærende organisasjonskultur. Programmet bygger på egen virkelighet og det trenes på reelle case. Gjennom kunnskap og intensiv trening vil du få praktiske verktøy som forbedrer dine relasjonelle ferdigheter og forståelse, samt en nyttig og verdifull plattform for utøvelse av lederskap.

Kurset ledes av to erfarne og sertifiserte instruktører, Kari Jørstad, seniorkonsulent/partner i IML og Liza A. K. Havtun, seniorkonsulent/partner i IML - noe som sikrer deltakerne et høyt aktivitetsnivå og stort individuelt læringsutbytte.

 • Kursdatoer:

  • Samling 1: 28. -29. Oktober.

  • Samling 2: 28. - 29. November

 • Tidsramme: Dag 1 og 3: kl 09.00-17.00, Dag 2 og 4: kl 09.00-16.00

 • Kurssted: Riddervoldsgate 4 , 0256 Oslo

 • Pris: Kr. 24.900,- inkl. bok “Klart Lederskap”, kursmateriell, lunsj og enkel bevertning.

Ved påmelding innen 2. Oktober vil prisen være Kr.22.900,-. Ved påmelding av flere personer fra samme virksomhet vil det gis 10% rabatt per deltaker. (Kurset er momsfritt)

Ved påmelding, send mail til medskapende@iml.no.

Du kan lese mer om Klart Lederskap her

View Event →
Frokostseminar - Tillit og selvtillit i lederidentitet
Oct
31
8:15 PM20:15

Frokostseminar - Tillit og selvtillit i lederidentitet

Torsdag 31.oktober kl.08:15-10:15 arrangerer IML frokostseminar hvor vår nye konsulent Maria Lundberg vil presentere funn fra sitt doktorgradsarbeid. Tema vil være tillit og selvtillit i lederidentitet.

Om tillit og selvtillit i norsk ledelsessammenheng

I det moderne ledelseslandskapet ser vi på det å være leder som noe som kan læres, ikke som et medfødt talent. I dag er de fleste som jobber med ledelse og ledere enige om at god ledelse ikke forutsetter en «natural born leader», men avhenger av vilje og evne til å utvikle sitt personlige lederskap gjennom målrettet prøving, feiling, mestring og læring.

En del av det å utvikle sitt personlige lederskap er å bygge fortellingen om hvem du er som leder. Vi mennesker utvikler vår identitet gjennom fortellingen om hvem vi er. Å bruke historiefortelling som identitetsbygging er universelt og fellesmenneskelig, uansett kultur og klasse. Ledere er ikke noe unntak. Dine fortellinger om hvem du er som leder, bygger din lederidentitet. Noen snakker om denne identitetsskapende fortellingen som lederens personlige «varemerke».

I norsk sammenheng går begrepet tillitsbasert ledelse ofte igjen i disse personlige fortellingene om lederens egenartede lederidentitet. Tillitsbasert ledelse er blitt et populært begrep som har fått stor oppmerksomhet, og både forskere og ledere hevder at tillitsbasert ledelse virker. Men hva innebærer tillitsbasert ledelse egentlig - i praksis? Hvordan kan ledere gå fra identitetsskapende fortellinger om egen lederidentitet og tillitsbasert ledelse, til å faktisk lykkes med tillitsbasert ledelse i praksis? Og hva når fortellingen du forteller om hvem du er som leder og din tillitsbaserte lederidentitet, ikke harmonerer med omgivelsenes oppfatning? Hva skjer da med det tillitsbaserte lederskapet? Handler det noen ganger mer eller like mye om lederens selvtillit som forteller og merkevarebygger på egne vegne, som om vilje og evne til tillitsbasert ledelse i praksis?

Med utgangspunkt i Marias doktorgradsforskning* basert på dybdeintervjuer med norske ledere, skal vi på dette frokostseminaret utforske tillit og selvtillit i det moderne lederskapet. Vi ser nærmere på fortellingen om hvem du er som leder, og hvordan denne fortellingen henger sammen med både tillit og selvtillit og forutsetninger for å lykkes som leder i den praktiske lederhverdagen.

* Lundberg, M. (2019). Trust and Self-trust in Leadership Identity Constructions: A Qualitative Exploration of Narrative Ecology in the Discursive Aftermath of Heroic Discourse. PhD thesis, Copenhagen Business School. 

Seminaret er gratis med en enkel servering. Er du interessert er det fint om du sender en mail til medskapende@iml.no

View Event →

Sertifiseringskurs i bruk av verktøyet relasjonell kapasitet
Oct
17
to Oct 18

Sertifiseringskurs i bruk av verktøyet relasjonell kapasitet

 • 4 Riddervolds gate Oslo, Oslo, 0256 Norway (map)
 • Google Calendar ICS

IML inviterer til utviklingsprogram som gir deg kompetanse til å arbeide strategisk og systematisk med flerfaglige og tverrorganisatoriske utviklingsprosesser. Programmet fokuserer på hvordan skape mer sammenheng i oppgaveløsningen og styrke samarbeidskapasiteten på tvers av faggrupper og organisasjonspilarer.

Samfunnsutviklingen er preget av økt kompleksitet og raske endringer, ikke minst driver digitaliseringen opp endringstempo. Den tradisjonelle byråkratiske modellen evner ikke å løse disse utfordringene. Vi er avhengig av å utvikle kapasitet til å skape løsninger på komplekse utfordringer sammen. Det handler om å skape effektive samarbeidsrelasjoner om de komplekse og dynamiske tverrfaglige og tverrorganisatoriske oppgaver, når og hvor behovet oppstår. Det handler om å bygge relasjonell kapasitet.

I dette utviklingsprogrammet gis deltagerne innsikt og praktisk hjelp til hvordan styrke samhandling på tvers, i egen organisasjon og mellom organisasjoner, og hvordan legge til rette for endringsprosesser med fokus på økt samhandling. Deltagerne blir sertifisert i bruk av digitalt verktøy som kartlegger relasjonell kapasitet.

Kurset er basert på nyere forskning innen fagfeltet. I kurset blir forskningsresultatene oversatt til konkrete analytiske modeller og verktøy som kan støtte en verdiskapende praksis.

Programmet er bygd opp av fire moduler, totalt 6 dager, og vi jobber med konkrete utviklingsprosesser underveis i programmet.

Sted: Oslo

Datoer:

 • Modul 1: 17.-18.okt

 • Modul 2: 11.nov

 • Modul 3: 9.-10.jan

 • Modul 4: 14.feb

Vil du melde deg på eller er nysgjerrig på mer info, send mail til medskapende@iml.no!

View Event →
Introduksjon til relasjonell kapasitet
Sep
24
1:00 PM13:00

Introduksjon til relasjonell kapasitet

 • 4 Riddervolds gate Oslo, 0256 Norway (map)
 • Google Calendar ICS

Vi ønsker velkommen til en introduksjon av relasjonell kapasitet; en systematisk tilnærming for å styrke samhandling i og mellom organisasjoner. Det vil bli et særlig fokus på metodikken bak denne tilnærmingen, samt erfaringer med organisasjonsutvikling basert på relasjonell kapasitet.

Arrangementet er gratis og det vil bli enkel servering.

Er du klar for å gå i gang? Vi arrangerer sertifiseringskurs 17 - 18. Oktober 2019.

Send mail til medskapende@iml.no for påmelding eller mer informasjon.

View Event →
Lunsjseminar - Bedre kommunale tjenester gjennom bedre samhandling
Aug
21
10:00 AM10:00

Lunsjseminar - Bedre kommunale tjenester gjennom bedre samhandling

Vi har gleden av å invitere til lunsjseminar hvor vi deler erfaringer fra Danmark og Norge om hvordan strukturert arbeid med samhandling kan gi bedre kommunale tjenester. Seminaret arrangeres i samarbeid med Joint Action Analytics og Danmarks Ambassade i Norge.

FOREDRAGSHOLDERE

Carsten Hornstrup og Jacob Storch fra Joint Action Analytics, DK
Kommunaldirektør Marianne Berthelsen fra Hedensted kommune, DK
Rådmann Morten Wolden og kommunaldirektør Camilla Trud Nereid fra Trondheim kommune
Sverre Roos Mangrud fra IML

Carsten Hornstrup og Jacob Storch har på bakgrunn av forskning på samhandling og relasjonell velferd utviklet en systematisk tilnærming for å styrke samhandling i og mellom organisasjoner, kalt Relasjonell Kapasitet. De vil presentere forskning og praksis fra dette arbeidet i danske kommuner.

Fra Hedensted (DK) og Trondheim vil vi få presentert erfaringer fra konkrete prosjekter hvor Relasjonell Kapasitet har vært anvendt i arbeidet med å styrke tverrgående samhandling og hvordan dette gir resultater på kvaliteten i tjenestene.

IML vil dele erfaringer med organisasjonsutvikling basert på Relasjonell Kapasitet, med særlig fokus på relevante implikasjoner for utøvd ledelse.

Dette seminaret er dessverre fullt, men vi ønsker velkommen til introduksjonskurs om relasjonell kapasitet den 24. September 2019.

View Event →