Lunsjseminar - Bedre kommunale tjenester gjennom bedre samhandling
Aug
21
10:00 AM10:00

Lunsjseminar - Bedre kommunale tjenester gjennom bedre samhandling

Vi har gleden av å invitere til lunsjseminar hvor vi deler erfaringer fra Danmark og Norge om hvordan strukturert arbeid med samhandling kan gi bedre kommunale tjenester. Seminaret arrangeres i samarbeid med Joint Action Analytics og Danmarks Ambassade i Norge.

FOREDRAGSHOLDERE

Carsten Hornstrup og Jacob Storch fra Joint Action Analytics, DK
Kommunaldirektør Marianne Berthelsen fra Hedensted kommune, DK
Rådmann Morten Wolden og kommunaldirektør Camilla Trud Nereid fra Trondheim kommune
Sverre Roos Mangrud fra IML

Carsten Hornstrup og Jacob Storch har på bakgrunn av forskning på samhandling og relasjonell velferd utviklet en systematisk tilnærming for å styrke samhandling i og mellomorganisasjoner, kalt Relasjonell Kapasitet. De vil presentere forskning og praksis fra dette arbeidet i danske kommuner.

Fra Hedensted (DK) og Trondheim vil vi få presentert erfaringer fra konkrete prosjekter hvor Relasjonell Kapasitet har vært anvendt i arbeidet med å styrke tverrgående samhandling og hvordan dette gir resultater på kvaliteten i tjenestene.

IML vil dele erfaringer med organisasjonsutvikling basert på Relasjonell Kapasitet, med særlig fokus på relevante implikasjoner for utøvd ledelse.

Dette seminaret er dessverre fullt, men vi ønsker velkommen til introduksjonskurs om relasjonell kapasitet den 24. September 2019.

View Event →
Introduksjon til relasjonell kapasitet
Sep
24
1:00 PM13:00

Introduksjon til relasjonell kapasitet

 • 4 Riddervolds gate Oslo, Oslo, 0256 Norway (map)
 • Google Calendar ICS

Vi ønsker velkommen til en introduksjon av relasjonell kapasitet; en systematisk tilnærming for å styrke samhandling i og mellom organisasjoner. Det vil bli et særlig fokus på metodikken bak denne tilnærmingen, samt erfaringer med organisasjonsutvikling basert på relasjonell kapasitet.

Arrangementet er gratis og det vil bli enkel servering.

Er du klar for å gå i gang? Vi arrangerer sertifiseringskurs 17 - 18. Oktober 2019.

Send mail til medskapende@iml.no for påmelding eller mer informasjon.

View Event →
Sertifiseringskurs i bruk av verktøyet relasjonell kapasitet
Oct
17
to Oct 18

Sertifiseringskurs i bruk av verktøyet relasjonell kapasitet

 • 4 Riddervolds gate Oslo, Oslo, 0256 Norway (map)
 • Google Calendar ICS

IML inviterer til utviklingsprogram som gir sertifisering i bruk av verktøyet relasjonell kapasitet.

Programmet har som målsetning å gi deltagerne innsikt og praktisk hjelp til hvordan styrke samhandling på tvers i egen organisasjon og mellom organisasjoner, og hvordan legge til rette for endringsprosesser med fokus på økt samhandling. Deltagerne blir sertifisert i bruk av verktøy som kartlegger relasjonell kapasitet. Programmet er bygd opp av tre moduler, totalt 6 dager.

Relasjonell kapasitet som metodikk kommer fra Carsten Hornstrup og Jacob Storch, Joint Action Analytics, i Danmark. IML - Institutt for medskapende ledelse AS er hovedsamarbeidspartner med Joint Action Analytics i Norge.

Les mer om det her eller send mail til medskapende@iml.no.


View Event →
Klart Lederskap
Oct
28
9:00 AM09:00

Klart Lederskap

 • 4 Riddervolds gate Oslo, Oslo, 0256 Norway (map)
 • Google Calendar ICS

Bli en tydeligere leder og tren opp relasjonsferdigheter gjennom utviklingsprogrammet Klart Lederskap

Klart Lederskap er et strukturert og effektivt 4 dagers program basert på forskning og anerkjente teorier for ledere som ønsker å øke sin tydelighet, og å lære hva som fremmer holdbare og effektive relasjoner i virksomheten. I Skandinavia har nærmere 6000 deltakere gjennomført programmet og opp mot 90 % av disse forteller i etterkant om umiddelbar og varig overføringsverdi til egen organisasjon.

Ferdigheter i kommunikasjon og påvirkningskraft er et håndverk som må oppøves. Som leder hjelper det ikke å være aldri så dyktig faglig eller forretningsmessig, om du ikke mestrer det relasjonelle håndverket. All forskning hittil tyder på at ledere bør legge hovedvekten på å være relasjonsorientert (jf bl.a. Øyvind L. Martinsen på BI). Godt medarbeiderskap utvikles på samme vis. Klart Lederskap gir deg et rammeverk som utgangspunkt for trening på ferdigheter du umiddelbart vil oppleve som nyttig i hverdagen.

Klart Lederskap gir deg forutsetninger for å skape åpne og tydelige relasjoner og en lærende organisasjonskultur. Programmet bygger på egen virkelighet og det trenes på reelle case. Gjennom kunnskap og intensiv trening vil du få praktiske verktøy som forbedrer dine relasjonelle ferdigheter og forståelse, samt en nyttig og verdifull plattform for utøvelse av lederskap.

Kurset ledes av to erfarne og sertifiserte instruktører, Kari Jørstad, seniorkonsulent/partner i IML og Liza A. K. Havtun, seniorkonsulent/partner i IML - noe som sikrer deltakerne et høyt aktivitetsnivå og stort individuelt læringsutbytte.

 • Kursdatoer:

  • Samling 1: 28. -29. Oktober.

  • Samling 2: 28. - 29. November

 • Tidsramme: Dag 1 og 3: kl 09.00-17.00, Dag 2 og 4: kl 09.00-16.00

 • Kurssted: Riddervoldsgate 4 , 0256 Oslo

 • Pris: Kr. 24.900,- inkl. bok “Klart Lederskap”, kursmateriell, lunsj og enkel bevertning.

Ved påmelding innen 2. Oktober vil prisen være Kr.22.900,-. Ved påmelding av flere personer fra samme virksomhet vil det gis 10% rabatt per deltaker. (Kurset er momsfritt)

Ved påmelding, send mail til medskapende@iml.no.

Du kan lese mer om Klart Lederskap her

View Event →