Back to All Events

Sertifiseringskurs i bruk av verktøyet relasjonell kapasitet


  • 4 Riddervolds gate Oslo, Oslo, 0256 Norway (map)

IML inviterer til utviklingsprogram som gir deg kompetanse til å arbeide strategisk og systematisk med flerfaglige og tverrorganisatoriske utviklingsprosesser. Programmet fokuserer på hvordan skape mer sammenheng i oppgaveløsningen og styrke samarbeidskapasiteten på tvers av faggrupper og organisasjonspilarer.

Samfunnsutviklingen er preget av økt kompleksitet og raske endringer, ikke minst driver digitaliseringen opp endringstempo. Den tradisjonelle byråkratiske modellen evner ikke å løse disse utfordringene. Vi er avhengig av å utvikle kapasitet til å skape løsninger på komplekse utfordringer sammen. Det handler om å skape effektive samarbeidsrelasjoner om de komplekse og dynamiske tverrfaglige og tverrorganisatoriske oppgaver, når og hvor behovet oppstår. Det handler om å bygge relasjonell kapasitet.

I dette utviklingsprogrammet gis deltagerne innsikt og praktisk hjelp til hvordan styrke samhandling på tvers, i egen organisasjon og mellom organisasjoner, og hvordan legge til rette for endringsprosesser med fokus på økt samhandling. Deltagerne blir sertifisert i bruk av digitalt verktøy som kartlegger relasjonell kapasitet.

Kurset er basert på nyere forskning innen fagfeltet. I kurset blir forskningsresultatene oversatt til konkrete analytiske modeller og verktøy som kan støtte en verdiskapende praksis.

Programmet er bygd opp av fire moduler, totalt 6 dager, og vi jobber med konkrete utviklingsprosesser underveis i programmet.

Sted: Oslo

Datoer:

  • Modul 1: 17.-18.okt

  • Modul 2: 11.nov

  • Modul 3: 9.-10.jan

  • Modul 4: 14.feb

Vil du melde deg på eller er nysgjerrig på mer info, send mail til medskapende@iml.no!

Earlier Event: September 24
Introduksjon til relasjonell kapasitet
Later Event: October 28
Klart Lederskap