Back to All Events

Frokostseminar - Tillit og selvtillit i lederidentitet

  • IML 4 Riddervolds gate Oslo, 0256 Norway (map)

Torsdag 31.oktober kl.08:15-10:15 arrangerer IML frokostseminar hvor vår nye konsulent Maria Lundberg vil presentere funn fra sitt doktorgradsarbeid. Tema vil være tillit og selvtillit i lederidentitet.

Om tillit og selvtillit i norsk ledelsessammenheng

I det moderne ledelseslandskapet ser vi på det å være leder som noe som kan læres, ikke som et medfødt talent. I dag er de fleste som jobber med ledelse og ledere enige om at god ledelse ikke forutsetter en «natural born leader», men avhenger av vilje og evne til å utvikle sitt personlige lederskap gjennom målrettet prøving, feiling, mestring og læring.

En del av det å utvikle sitt personlige lederskap er å bygge fortellingen om hvem du er som leder. Vi mennesker utvikler vår identitet gjennom fortellingen om hvem vi er. Å bruke historiefortelling som identitetsbygging er universelt og fellesmenneskelig, uansett kultur og klasse. Ledere er ikke noe unntak. Dine fortellinger om hvem du er som leder, bygger din lederidentitet. Noen snakker om denne identitetsskapende fortellingen som lederens personlige «varemerke».

I norsk sammenheng går begrepet tillitsbasert ledelse ofte igjen i disse personlige fortellingene om lederens egenartede lederidentitet. Tillitsbasert ledelse er blitt et populært begrep som har fått stor oppmerksomhet, og både forskere og ledere hevder at tillitsbasert ledelse virker. Men hva innebærer tillitsbasert ledelse egentlig - i praksis? Hvordan kan ledere gå fra identitetsskapende fortellinger om egen lederidentitet og tillitsbasert ledelse, til å faktisk lykkes med tillitsbasert ledelse i praksis? Og hva når fortellingen du forteller om hvem du er som leder og din tillitsbaserte lederidentitet, ikke harmonerer med omgivelsenes oppfatning? Hva skjer da med det tillitsbaserte lederskapet? Handler det noen ganger mer eller like mye om lederens selvtillit som forteller og merkevarebygger på egne vegne, som om vilje og evne til tillitsbasert ledelse i praksis?

Med utgangspunkt i Marias doktorgradsforskning* basert på dybdeintervjuer med norske ledere, skal vi på dette frokostseminaret utforske tillit og selvtillit i det moderne lederskapet. Vi ser nærmere på fortellingen om hvem du er som leder, og hvordan denne fortellingen henger sammen med både tillit og selvtillit og forutsetninger for å lykkes som leder i den praktiske lederhverdagen.

* Lundberg, M. (2019). Trust and Self-trust in Leadership Identity Constructions: A Qualitative Exploration of Narrative Ecology in the Discursive Aftermath of Heroic Discourse. PhD thesis, Copenhagen Business School. 

Seminaret er gratis med en enkel servering. Er du interessert er det fint om du sender en mail til medskapende@iml.no

Earlier Event: October 28
Klart Lederskap