Back to All Events

Klart Lederskap

  • 4 Riddervolds gate Oslo, Oslo, 0256 Norway (map)

Bli en tydeligere leder og tren opp relasjonsferdigheter gjennom utviklingsprogrammet Klart Lederskap

Klart Lederskap er et strukturert og effektivt 4 dagers program basert på forskning og anerkjente teorier for ledere som ønsker å øke sin tydelighet, og å lære hva som fremmer holdbare og effektive relasjoner i virksomheten. I Skandinavia har nærmere 6000 deltakere gjennomført programmet og opp mot 90 % av disse forteller i etterkant om umiddelbar og varig overføringsverdi til egen organisasjon.

Ferdigheter i kommunikasjon og påvirkningskraft er et håndverk som må oppøves. Som leder hjelper det ikke å være aldri så dyktig faglig eller forretningsmessig, om du ikke mestrer det relasjonelle håndverket. All forskning hittil tyder på at ledere bør legge hovedvekten på å være relasjonsorientert (jf bl.a. Øyvind L. Martinsen på BI). Godt medarbeiderskap utvikles på samme vis. Klart Lederskap gir deg et rammeverk som utgangspunkt for trening på ferdigheter du umiddelbart vil oppleve som nyttig i hverdagen.

Klart Lederskap gir deg forutsetninger for å skape åpne og tydelige relasjoner og en lærende organisasjonskultur. Programmet bygger på egen virkelighet og det trenes på reelle case. Gjennom kunnskap og intensiv trening vil du få praktiske verktøy som forbedrer dine relasjonelle ferdigheter og forståelse, samt en nyttig og verdifull plattform for utøvelse av lederskap.

Kurset ledes av to erfarne og sertifiserte instruktører, Kari Jørstad, seniorkonsulent/partner i IML og Liza A. K. Havtun, seniorkonsulent/partner i IML - noe som sikrer deltakerne et høyt aktivitetsnivå og stort individuelt læringsutbytte.

  • Kursdatoer:

    • Samling 1: 28. -29. Oktober.

    • Samling 2: 28. - 29. November

  • Tidsramme: Dag 1 og 3: kl 09.00-17.00, Dag 2 og 4: kl 09.00-16.00

  • Kurssted: Riddervoldsgate 4 , 0256 Oslo

  • Pris: Kr. 24.900,- inkl. bok “Klart Lederskap”, kursmateriell, lunsj og enkel bevertning.

Ved påmelding innen 2. Oktober vil prisen være Kr.22.900,-. Ved påmelding av flere personer fra samme virksomhet vil det gis 10% rabatt per deltaker. (Kurset er momsfritt)

Ved påmelding, send mail til medskapende@iml.no.

Du kan lese mer om Klart Lederskap her