Back to All Events

Lunsjseminar - Bedre kommunale tjenester gjennom bedre samhandling

Vi har gleden av å invitere til lunsjseminar hvor vi deler erfaringer fra Danmark og Norge om hvordan strukturert arbeid med samhandling kan gi bedre kommunale tjenester. Seminaret arrangeres i samarbeid med Joint Action Analytics og Danmarks Ambassade i Norge.

FOREDRAGSHOLDERE

Carsten Hornstrup og Jacob Storch fra Joint Action Analytics, DK
Kommunaldirektør Marianne Berthelsen fra Hedensted kommune, DK
Rådmann Morten Wolden og kommunaldirektør Camilla Trud Nereid fra Trondheim kommune
Sverre Roos Mangrud fra IML

Carsten Hornstrup og Jacob Storch har på bakgrunn av forskning på samhandling og relasjonell velferd utviklet en systematisk tilnærming for å styrke samhandling i og mellomorganisasjoner, kalt Relasjonell Kapasitet. De vil presentere forskning og praksis fra dette arbeidet i danske kommuner.

Fra Hedensted (DK) og Trondheim vil vi få presentert erfaringer fra konkrete prosjekter hvor Relasjonell Kapasitet har vært anvendt i arbeidet med å styrke tverrgående samhandling og hvordan dette gir resultater på kvaliteten i tjenestene.

IML vil dele erfaringer med organisasjonsutvikling basert på Relasjonell Kapasitet, med særlig fokus på relevante implikasjoner for utøvd ledelse.

Dette seminaret er dessverre fullt, men vi ønsker velkommen til introduksjonskurs om relasjonell kapasitet den 24. September 2019.

Later Event: September 24
Introduksjon til relasjonell kapasitet