iml2015-36228.jpg

Klart Lederskap

Organisasjoner og bedrifter i vår tid endrer seg raskt og kravene til fleksibilitet øker. Evnen til å skape gode relasjoner med kolleger så vel som med kunder og samarbeidspartnere er en avgjørende suksessfaktor. Fremgangsrike team og organisasjoner har et samarbeid bygd på partnerskap. Gjennom å skape klarhet rundt mål samt avhengighet og tillit til hverandre kan man sammen skape resultater. For å lykkes med dette kreves det et sett med ferdigheter. Dette er utgangspunktet for Klart Lederskap. Klart Lederskap gir organisasjonen et felles verdigrunnlag for å lede utvikling og skape resultater i et partnerskap.

Det handler om å utnytte gruppens samlede kompetanse, kunne møtes med ulike standpunkter og perspektiv, og lære underveis i arbeidet. Klart Lederskap gir deltakerne forutsetninger for å skape åpne og tydelige relasjoner og en lærende organisasjonskultur. Programmet bygger på deltakernes egen virkelighet og det trenes på reelle case. Gjennom kunnskap og intensiv trening får deltakerne en nyttig og verdifull plattform for utøvelse av lederskap.

Utviklingsprogrammet Klart Lederskap er utviklet av den kanadiske professoren Gervase R. Bushe, Clear Learning Ltd. Metoden beskrives av Bushe i boken Klart Lederskap (Fagbokforlaget).

Ved å delta på KLART LEDERSKAP får du:

  • Økt oppmerksomhet og bevissthet om deg selv, dine reaksjoner og hvordan du påvirker andre.

  • Større evne til å lede andre med tydelighet og naturlig autoritet, i kraft av dine personlige egenskaper.

  • Bedre ferdigheter i å avstemme forventninger med andre og kommunisere tydelig i alle typer relasjoner.

  • Økt dyktighet i å inspirere til trygghet, åpenhet og nysgjerrighet  i samarbeid med andre.

  • Ferdigheter i å skape økt læring i organisasjonen, og i å motivere og inspirere andre til det samme.

  • Trening i viktige kommunikasjonsferdigheter som bl.a. aktiv lytting, anerkjennende og korrigerende tilbakemeldinger, forventningsavklaring, krevende samtaler og veiledning av andre i slike ferdigheter.

  • Et virkemiddel for å skape økt læring i organisasjonen.

  • Erfaringsutveksling og refleksjon om aktuelle lederutfordringer med andre engasjerte og dyktige ledere.

Utviklingsprogrammet gir deg ferdigheter og konkrete verktøy som skaper effektivt samarbeid med kolleger, medarbeidere og kunder samt hjelper deg å bli en tydeligere leder. Programmet består av fire kursdager (2dg  + 2dg).

“Klart lederskap er direkte nyttig i daglig ledelse når tempoet er høyt og småting av og til er starten på internt grums. Kurset har fått meg til å forstå hvor viktig det er å være bevisst på hvordan jeg framstår, hva jeg sier i gitt situasjoner og hvordan jeg tar opp ting med medarbeidere som ikke fungerer så godt som ønsket.” 

AR, daglig leder

Vil du vite mer?

Send en mail til medskapende@iml.no eller les mer om programmet på klartlederskap.no