iml2015-36228.jpg

Klart Lederskap

Organisasjoner og bedrifter i vår tid endrer seg raskt og kravene til fleksibilitet øker. Evnen til å skape gode relasjoner med kolleger så vel som med kunder og samarbeidspartnere er en avgjørende suksessfaktor. Fremgangsrike team og organisasjoner har et samarbeid bygd på partnerskap. Gjennom å skape klarhet rundt mål samt avhengighet og tillit til hverandre kan man sammen skape resultater. For å lykkes med dette kreves det et sett med ferdigheter. Dette er utgangspunktet for Klart Lederskap. Klart Lederskap gir organisasjonen et felles verdigrunnlag for å lede utvikling og skape resultater i et partnerskap.

Det handler om å utnytte gruppens samlede kompetanse, kunne møtes med ulike standpunkter og perspektiv, og lære underveis i arbeidet. Utviklingsprogrammet Klart Lederskap er utviklet av den kanadiske professoren Gervase R. Bushe, Clear Learning Ltd. Metoden beskrives av Bushe i boken Klart Lederskap (Fagbokforlaget).

Utviklingsprogrammet gir deg ferdigheter og konkrete verktøy som skaper effektivt samarbeid med kolleger, medarbeidere og kunder samt hjelper deg å bli en tydeligere leder. Programmet består av fire kursdager (2dg  + 2dg).

Vil du vite mer?

Send en mail til medskapende@iml.no eller les mer om programmet på klartlederskap.no