original_474524194.jpg

Konflikthåndtering

Uenighet er en del av arbeidslivet og kan skape noe nytt. Når uenigheten eskalerer, og gjerne over tid, kan det oppstå tap av engasjement, energi, produktivitet og i ytterste konsekvens gi dårlig arbeidsmiljø og sykefravær.

Vi bistår med konflikthåndtering i enkeltrelasjoner, grupper og mellom grupper og funksjoner. Vi gjør kartlegginger som viser om det er grunnlag for å si at det er en konflikt, og gjør intervensjoner som gjør konflikten håndterbar eller at den løses. Vi holder også kortere eller lengre kurs/workshops i vanskelige samtaler, konflikthåndtering og dempende kommunikasjonsferdigheter.