Kurs og seminarer


bedre sammen.jpg

I en tid med høye krav til kommunale tjenester, hvordan kan bedre relasjoner mellom enheter og sektorer fremme samarbeid og resultater slik at dere sammen leverer tjenester med høy kvalitet? 

Velkommen til et praktisk rettet seminar tilpasset ledere i kommunesektoren.

 

Kommunale tjenester krever koordinering. Skal man lykkes, handler det ikke bare om fordeling og gjennomføring av oppgavene, men også om en god relasjonell prosess mellom de involverte. 
 
Relasjonell koordinering
 
Relasjonell koordinering er en forskningsbasert metode. Den viser hva som kan gjøres for å forsterke arbeidsrelasjonen mellom de som er involvert, slik at man sammen løser større utfordringer eller skaper nye løsninger. Her er ikke minst leders rolle sentral. Den skal skape vekstvilkår for det relasjonelle samspillet.

Velprøvd metode

Vår samarbeidspartner i Danmark, Joint Action v/Carsten Hornstrup, vil presentere konkrete eksempler på hvordan de har arbeidet med danske kommuner. Hornstrup vil også presentere deres videreutvikling av metoden til en Relasjonell Koordinering 2.0 med et sterkere fokus på ledelse.

 Om Carsten Hornstrup
 
Marianne Bertelsen, sjef for barn og familier i Hedensted kommune, vil være med på videolink, og fortelle om deres erfaringer fra arbeidet med å bruke metoden i utviklingen av tjenestene og lederskapet. 

Program

Kl. 09.30:         Kaffe og mingling
Kl. 10.00:         Velkommen
kl. 10.10:         Intro til relasjonell kapasitet v/Carsten Hornstrup, Joint Action
                            - Erfaringer fra dansk kommune
                            - Refleksjon/diskusjon i plenum
Kl. 12.00:         Lunsj
Kl. 12.45:         Hvordan gjøre det – praktisk øvelse/testing av verktøy
Kl. 14.00:         Kaffepause
Kl. 14.15:         Hvordan forsterke den relasjonelle kapasitet – fokus på intervensjoner v/IML
Kl. 15.00:         Slutt 

Tid:  14. mars kl. 10-15 (Kaffe og mingling fra 9.30)

Sted:  Kjelleren på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo 

Pris:  1 150,- inkl. servering  (lunsj og forfriskninger)

Påmelding:  Påmelding senest 9.mars 2018

Navn *
Navn
Vennligst fyll inn fakturaadresse og evt. referansenr./koststed