top of page
Brainstorm

LEDELSES- OG LEDERUTVIKLING

Vi jobber med utvikling av ledelse på systemnivå og av ledere på indvidnivå. Vi jobber praksisnært med ferdighetstrening der lederne får trent på ledelse mens de løser reelle ledelsesutfordringer.


Vi jobber med ledelsesutvikling på strategisk organisasjonsnivå som et virkemiddel for å styrke og utvikle virksomheter.

Å etablere en felles plattform for ledelse med verdier, mål og konkrete krav til lederatferd, er grunnlaget for å kunne jobbe med individuelt rettet lederutvikling.

KONTAKT OSS

Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker

tlf 815 51 855

Takk for innsendingen din!

bottom of page