top of page
møte

LEDERGRUPPE-UTVIKLING

Vi hjelper ledergrupper med å realisere sin merverdi: Det handler om å sammen løse faktiske utfordringer bedre; prioritere tydeligere, bli mer strategiske og finne gode strukturer for sin ledergruppeutøvelse. Vi bistår ledergrupper på alle nivåer i virksomheter. Vi har ulike innganger til utvikling avhengig av hva som ønskes utviklet fra oppdragsgiver side.


Vi bruker ulike tilnærminger og verktøy for å synliggjøre status for ledergruppens funksjon og evne til å skape merverdi.Vi anvender ulike metoder for å styrke dialog, konstruktiv atferd, møteteknikk og konflikthåndtering.

 Vi bistår også ledergrupper med å styrke forståelse av ulikheter mellom medlemmene.

KONTAKT OSS

Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker

tlf 815 51 855

Takk for innsendingen din!

bottom of page