Claus portrett.jpg

Claus H. Jebsen

91 72 96 89 / claus.jebsen@iml.no

Claus H. Jebsen er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. I psykolog utdannelsen har han fordypning innen systemisk teori og kunnskapsledelse. Claus har tidligere vært daglig leder for Institutt for Psykologisk rådgivning AS. Han har siden 1997 arbeidet med terapi, sakkyndighetsarbeid og organisasjonsutvikling. Claus har vært daglig leder i IML i store deler av tiden fra januar 2009 og fram til august 2017.

Claus tar gjerne utfordringer knyttet til komplekse systemer og kunnskapsorganisasjoner, herunder ledergruppeutvikling, organisasjonsutvikling, veiledning og ledelsesutvikling.

Claus er styremedlem ved Relational Coordination Reserach Collaborative (RCRC), Boston og i et av dets underliggende organer, Training and Certification Committee.

Liza protrett.jpg

Liza A. K. Havtun

91 11 53 55 / liza@iml.no

Liza Anette Karlsson Havtun er utdannet sosiolog (cand.polit) fra Universitetet i Oslo og byggteknisk ingeniør fra Trondheim. I sosiologiutdannelsen spesialiserte hun seg i arbeid og organisasjon og skrev hovedoppgave om fusjonsprosesser. Liza har arbeidserfaring fra offentlige og private selskaper. Hun har siden 2005 arbeidet med leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling, herunder strategisk HR og omstillinger.

I IML er Liza blant annet engasjert i organisasjonsutvikling, lederutvikling og medarbeiderskap, og trives godt i spenningsfeltet mellom systemer og mennesker. Liza har bistått direktorater, spesialisthelsetjenesten, universitet, kunstinstitusjoner, rådgivende ingeniørselskaper, og har en bred innsikt i ulike typer organisasjoner. Hun bistår ledere på alle nivåer, ledergrupper, og hele ledersystemer. Liza er opptatt av at utvikling skal skje i praksis, virke helt ut, og har et bredt utvalg av metoder og tilnærminger å by på inn i ulike prosjekter.

Sverre portrett.jpg
 
Kari protrett.jpg

Sverre Roos Mangrud

41 17 00 58 / sverre@iml.no

Sverre Roos Mangrud er utdannet teolog, har videreutdanning innen arbeidslivsjus, organisasjonsendring, psykometri og prestasjonsledelse.
Sverre har mange års arbeidserfaring fra bistandsbransjen hvor han har arbeidet med HR  og organisasjonsutvikling, både internasjonalt og nasjonalt.

Sverre har bred erfaring med organisasjons- og lederutvikling innen media og teknologibedrifter i det norske næringslivet med fokus på prestasjonsledelse og kultur for innovasjon. Han er også involvert i ulike kommunale prosjekter som jobber i krysningen mellom tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling. Sverre trives i vekslingen mellom individ, gruppe og organisasjon og jobber gjerne med prestasjonskultur og prosessledelse.

Sverre er daglig leder i IML. 

Kari Jørstad

91 85 44 68 / kari@iml.no

Kari har hovedfag organisasjonspsykologi fra NTNU (cand.polit). Hun har psykologforeningens to-årige fordypningsprogram i organisasjonspsykologi og er Adler Trained Coach.

Kari har jobbet 6 år som konsulent i Human Factors, 10 år i ulike roller i Arbeids- og velferdsdirektoratet og 3 år i TINE. Hun har jobbet med utvikling og gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser og psykometriske tester og har erfaring fra store endringsprosesser. Kari besitter erfaring fra ulike roller i store og små organisasjoner: intern og eksternkonsulent, prosjektleder, fagansvarlig og leder.

Kari liker og har jobbet mye med utvikling og endring for enkeltindivider, grupper og organisasjoner.

 
 

Lisbeth Rustad

22 54 34 20 / lisbeth@iml.no

Lisbeth Rustad er IMLs administrasjonsansvarlig. Hun har lang erfaring med administrasjon og har de siste 21 årene jobbet som regnskapsleder ved Juristenes Utdanningssenter.