original_407475370.jpg

Mentoring

Om du ønsker kompetanseøverføring mellom nøkkelpersoner, lederutvikling, talentutvikling og organisasjonsutvikling som støtter strategiske mål, kan mentoringprogrammer være riktig tiltak. Vi er sertifiserte i det anerkjente konseptet KMP+. Det betyr at vi besitter anerkjent teori og kompetanse i hvordan man mest effektfullt kan planlegge og gjennomføre mentoringprogrammer. Vi kan bistå mentoringprogrammer fra A til Å, eller vi kan gi f.eks. nøkkelpersoner/HR kompetanseoverføring som i kombinasjon med sertifisering kan gjøre dere i stand til å kjøre dette selv. Et mentoringprogram omfatter blant annet rekruttering av relevante nøkkelpersoner (ledere, prosjektledere, ledertalenter, ferske ledere), intervju/matching av nøkkelpersoner til mentoringpar (mentor - adept/mentee), fellessamlinger der mentoringparene får metodikk, påfyll og støtte, coaching og evaluering. Programmet går over ett år. Vi skreddersyr alltid programmet til virksomhetens mål, kultur, kompetanse og strategi.

Slik programmer brukes også for å sikre likestilling og mangfold i virksomheter.