shutterstock_374055574.jpg

Organisasjonsutvikling

Vi bistår organisasjoner med organisasjons design (organisasjonsstruktur), utarbeiding og implementering av strategi, ledelsesutvikling, etablering og forsterking av samarbeid som må til for å løse organisasjons overgripende utfordringer eller effektivisere tverrgående arbeidsprosesser, og kulturbygging.

Samarbeid på tvers av strukturer

Vi har spesialisert oss på metodikker som forsterker samarbeid på tvers av organisasjonsstruktur og tverrfaglig samarbeid. Vi håndterer dette på makronivå og gruppenivå. Våre verktøy og metoder er forskningsbaserte, og vi kan måle samhandlingskvaliteten på viktige samarbeidsrelasjoner i din virksomhet som grunnlag for å finne konkrete tiltak som forbedrer samarbeidet. Effekten er økt effektivitet, økt kvalitet på produkt/leveranse/tjeneste og økt arbeidstilfredshet.

Lederutvikling

Vi bistår med lederutvikling på individnivå, gruppenivå og hele ledersystemet i virksomheter. Vi tilpasser designet til det som passer din virksomhet; det være ferdighetsprogrammer, kompetanseutvikling, og reellt arbeid med konkrete utfordringer der lederne får kompetansepåfyll (teori og metodikk) og tilbakemeldinger. Vi er også sertifiserte i det anerkjente lederprogrammet Klart Lederskap som gir kompetanse og trening i relasjonsledelse og kommunikasjon. Formålet med vår lederutvikling er at det skal skape merverdi for virksomheten og for den enkelte leder.

Ledergruppeutvikling

Vi bistår ledergrupper på alle nivåer i virksomheter. Vi har ulike innganger til utvikling avhengig av hva som ønskes utviklet fra oppdragsgiver side. Vi kan bruke ulike kartlegginger (kvalitative intervjuer, Effekt (Henning Bang), GDQ (Group Development Questionnaire, Susan Wheelan) for å synliggjøre status for ledergruppens funksjon og evne til å skape merverdi. Vi bruker også ulike metoder for å styrke dialog, konstruktiv atferd, møteteknikk, og konflikthåndtering. Vi har også verktøy for bedre mestring og forståelse av ulikheter mellom medlemmene. Ikke minst bistår vi også ledergrupper med å løse faktiske utfordringer, prioritere, bli mer strategiske og finne gode strukturer for sin ledergruppeutøvelse.

shutterstock_234353863.jpg

Strategisk organisasjons-utvikling

Når vi sammen skaper sterke organisasjoner