Behandling av personvernopplysninger i IML

IML jobber aktivt for å oppfylle kravene i EUs personvernerklæring. Vi oppfyller denne forpliktelsen ved å kontinuerlig identifisere, vurdere og imøtekomme vesentlige risikoer knyttet til sikkerhet, konfidensialitet og håndtering av personopplysninger. Personvernerklæringen opplyser om dine rettigheter overfor oss og våre samarbeidspartnere. Du finner IMLs personvernerklæring her