Nyhetsbrev september 2020


Ny nettside og visuell profil


Vi har valgt å få fram «M»-en i vår profil som står for medskapende. Vi erfarer i stadig større grad at det er det å jobbe tett med kunden gir de største effektene. Fordi det vi leverer blir tilpasset og relevant, det skaper engasjement, og ikke minst legger det til rette for kompetanseoverføring til kunden.


Vi er opptatt av at det vi legger igjen i en virksomhet har bærekraft videre og at effektene er varige. Vi vil at kunden skal oppleve samarbeidet med oss som meningsfullt, kompetansebyggende og at det selvfølgelig sikrer høy faglig kvalitet.


Strategisk sett betyr det også at vi i større grad satser på å fortsatt opprettholde en bredde i vår faglige kompetanse, og fortsetter samarbeid med viktige samarbeidspartnere.


Vi oppdaterer oss jevnlig på forskning som gjøres innen vårt felt, og vil på vår nye nettside dele artikler og refleksjoner med deg som er sulten på fagstoff. Vi vil også fortsette våre fagtreff der du kan treffe oss og andre som ønsker å reflektere over ulike tema og problemstillinger.


Nye kunder og avtaler i IML


IML fikk før sommerferien rammeavtale med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt (v/Sykehusinnkjøp) der AS3 Norge og Authentica er med oss som leverandører.


IML har hatt rammeavtaler med helseforetakene i en årrekke, og er glade for at vi fortsatt kan få gjøre spennende arbeid i helsesektoren!


Før sommeren vant IML rammeavtale på teamutvikling ved Norsk Tipping!

Vi ser frem til å ta fatt på arbeidet med folkene på Hamar!


Vår kollega Sverre går over til vår samarbeidspartner Joint Action Analytics


Sverre Roos Mangrud har i høst valgt å ta et nytt skritt i sin yrkeskarriere, og vil fra 1.september ta fatt på ny jobb i Joint Action Analytics. Joint Action Analytics er et dansk selskap med spisskompetanse på relasjonell kapasitet, og bistår IML i oppdrag som operasjonaliserer samhandling.


IML og Joint Action Analytics fortsetter sitt gode samarbeid, og vi ser spesielt fram til mye godt samarbeid med Sverre framover!12 visninger

Adresse

Henrik Ibsens gt 42 
0255 Oslo

NORGE

Kontakt

E-post: medskapende*iml.no
Tel: + 47 411 70 058 / 416 93 866

Følg oss

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

 MVA-registrert. Org.nr 979534515 © 2020 IML Institutt for Medskapende Ledelse as