Utviklingsprogram i relasjonell kapasitet

Bedre samhandling for bedre tjenester - for deg som vil bygge relasjonell kapasitet

Samfunnsutviklingen er preget av raske endringer og økt kompleksitet. Vi utvikler stadig ny innsikt og kompetanse, og kompleksitet øker. Den teknologiske utviklingen driver opp endringstempo. Dette er trender som utfordrer samhandlingen og samarbeidet internt i organisasjoner og mellom organisasjoner. Den tradisjonelle byråkratiske organisasjonen evner ikke å løse disse utfordringene.

Vi er avhengig av at ledere, fagpersoner/faggrupper og organisasjoner utvikler evnen til å skape løsninger på komplekse utfordringer med nye samarbeidspartnere, hvor og når behovet oppstår. Dette er hva vi kaller relasjonell kapasitet.

I dette programmet jobber vi med forskning som hjelper oss til å forstå utfordringen og med verktøy som konkret viser hvordan komme i gang med arbeid som styrker evne til samhandling, og hvordan lede en slik organisasjonsutvikling. Gjennom casearbeid knytter vi utfordringer direkte til de utfordringer din organisasjon står i, og jobber med konkrete utviklingsprosesser.

Læringsutbytte

Programmet har som målsetning å gi deltagerne innsikt og praktisk hjelp til hvordan styrke samhandling på tvers i egen organisasjon og mellom organisasjoner, og hvordan legge til rette for endringsprosesser med fokus på økt samhandling.

Deltagerne blir sertifisert i bruk av verktøy som kartlegger relasjonell kapasitet.

Hvem passer programmet for?

Målgruppen er ledere/rådgivere/fagmedarbeidere/konsulenter. Mange virksomheter vil se stor nytte i å sende flere ansatte på programmet for å styrke implementering i egen virksomhet.

Oppbygning

Programmet er bygd opp av tre moduler, totalt 6 dager.


MODUL I (2 DAGER)

Om samhandling og relasjonell kapasitet, intro til kartlegging

I denne modulen får du en intro til tematikken, vi ser på forskningen på feltet og arbeider praktisk med hvordan ledelse påvirker evne til samhandling hos medarbeidere og med andre organisasjoner. Vi starter arbeidet med kartleggingsprosess.

MODUL II (1 DAG)

Hvordan gjøre det - praktisk arbeid med å styrke relasjonell kapasitet.

Praktisk arbeid med oppsett og analyse av kartlegging.

MODUL III (2 DAGER)

Strategisk relasjonell ledelse og organisasjonsutvikling for å bygge relasjonell kapasitet.

Vi kobler erfaringer fra konkrete utviklingsprosesser med en strategisk tilnærming hvor vi jobber med hvordan drive langsiktig utvikling av organisasjonen for å styrke samhandling og hvordan utvikle medarbeideres evne til å bygge relasjoner for samhandling.

MODUL IV (1 DAG)

Utviklingsprosesser som kulturutvikling

Hvordan bruke arbeidet med relasjonell kapasitet til å bygge en organisasjon med kapasitet til og kultur for samhandling.