original_530767798.jpg

Samarbeid på tvers

De senere årene har det å få til, forbedre og sikre samarbeid på tvers av organisasjonsstrukturen fått betydelig fokus i mange virksomheter. IML har forsterket sin kompetanse innen dette feltet gjennom samarbeid med blant annet forsker Jody Gittel (Boston, USA) og forsker Carsten Hornstrup (Joint Action, Danmark) som også har utviklet metodeverk og verktøy for samarbeid på tvers (kjent som hhv Relational Coordination Analytics (RCA) og Relasjonell Kapasitet. IML har tidligere innført RCA til norske markeder, og vil nå tilby bruk av metodikk og verktøy knyttet til Relasjonell Kapasitet i det norske markedet. Disse to metodikkene og verktøyene er nært «beslektet» og brukes til å konkretisere utfordringer i samarbeid på tvers av organisasjonskartet og organisasjoner.